Bakgrunn

Moritz Rabinowitz kom til Norge fra Polen som 14-åring i 1901. Etter hvert etablerte han seg i Haugesund, og med moderne forretningsmetoder og dristige markedsføringsideer opplevde han stor suksess som handelsmann. I mellomkrigstiden bygde Rabinowitz opp et forretningsimperium med klesforretninger langs hele sørvestlandskysten, fra Haugesund via Stavanger og Egersund til Kristiansand.

Rabinowitz var en sann lokalpatriot, men også en visjonær verdensborger. Fra sitt kontor i den lille fiskerbyen Haugesund arbeidet han på tvers av alle grenser, og skrev utallige artikler i lokal og nasjonal presse om utenrikspolitikk og næringsliv. Etter hvert som situasjonen i Europa ble verre for jødene, bønnfalte han i personlige telegrammer statsmenn som Roosevelt og Chamberlain om å gjøre noe før det var for sent. Da tyskerne invaderte Norge, var Rabinowitz en av de første de var ute etter. Etter å ha holdt seg i dekning ble han funnet og tatt til fange i desember 1940. Han ble deportert til Tyskland og døde i fangenskap i Sachsenhausen 27. februar 1942.

I 2011 ga forfatter Arne Vestbø ut en biografi om Rabinowitz på Spartacus forlag, og i den forbindelse skrev han en kronikk der han oppfordret haugesundere spesielt, og nordmenn generelt, til å fortsette å leve i ånden etter mannens liv og virke:

“Siden Rabinowitz levde nettopp her, i Haugesund, har byen både en klar forpliktelse og en unik mulighet til å arbeide for at nåtidens generasjoner, på tvers av alle grenser, kan komme hverandre nærmere i møte. Mitt forslag er at det etableres et senter for humanisme i Moritz Rabinowitz’ navn, der foredrag, diskusjoner, forskning og kunst inngår som naturlige aktiviteter i driften. Hovedfokuset må være at kampen for menneskerettigheter og rettferdighet er noe som pågår hver eneste dag; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.”

Arne Vestbøs initiativ ble svært godt mottatt i den haugesundske offentlighet, og en arbeidsgruppe jobber nå videre med ideen. I tillegg til Vestbø selv, består arbeidsgruppa av Silje Hellesen, Per Sigurd Velde, Ann-Helén Langaker og Svein Abrahamsen. Første skritt på veien mot et senter var å arrangere et seminar på Rabinowitz’ fødselsdag den 20. september på Høvleriet i Haugesund. Det andre seminaret i ånden etter Moritz Rabinowitz ble  arrangert lørdag 20. september 2014, og det tredje seminaret arrangeres lørdag 17. september 2016.