Gjester

 

Bjørn Bøe

Bjørn Bøe har medisinsk embedseksamen fra Royal College of Surgeons i Dublin, og er spesialist  siden 1987. Han jobbet på sykehus fram til 2005, for det meste i voksenpsykiatrien, men også fem år som overlege i barne-og ungdomspsykiatrien. Siden 2005 har han drevet egen spesialistpraksis med en allmenn psykiatrisk profil, og hvor medisinsk/psykiatrisk kunnskap går hånd i hånd med psykologisk kunnskap. Han er spesielt opptatt av utviklingspsykologi, menneskets rolle og ansvar i en relasjonell og sosiokulturell kontekst.

 

cecilia_dinardi

Cecilia Dinardi

Cecilia Dinardi er barnerettsforkjemper og advokat og partner i i Advokatfirmaet Elden DA. Hun kom tolv år gammel til Norge som flyktning fra Chile, og opplevde hva det vil si å være barn i asylmottak og ung innvandrer i Norge. Denne innsikten motiverte Cecilia Dinardi til å skaffe seg norsk, juridisk utdanning og til å arbeide som jurist med barns rettigheter som spesialområde. Slik har hun bidratt til å gi en stemme til en gruppe som sjelden eller aldri selv kommer til orde.

Som 16-åring engasjerte hun seg i arbeidet for å styrke rettighetene til barnevernsbarn. Hun har vært leder av Aleneforeldreforeningen, arbeidet som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i Oslo og i Kirkens bymisjons rettshjelptiltak for rusavhengige. Hun har vært juridisk rådgiver for NOAS, og ble i 2011 kåret av regjeringen som ”Årets forbilde”. Hun er høyskolelektor i barnevernrett fra 2013, og ble i 2014 utnevnt som medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utarbeide ny barnevernlov. I 2015 ble hun utnevnt som medlem av regjerningens barnevoldsutvalg, og hun vant i år Bjørnsonprisen fro sitt omfattende, langvarige og uegennyttige faglige og menneskelige innsats for barn og unge asylsøkeres rettigheter.

 

nina_grunfeld

Nina Grünfeld

Nina Grünfeld er filmskaper i Gründer Film AS, med flere personlige dokumentarfilmer bak seg. Høsten 2015 kom Nina med den nye kreative dokumentarfilmen Ninas Barn, som handler om det jødiske barnehjemmet i Oslo under 2. verdenskrig. Faren hennes, Berthold Grünfeld, var et av barna der, og Nina Grünfeld er oppkalt etter bestyrerinnen Nina Hasvoll Meyer, som ble som en mor for barnehjemsbarna. Sammen med Espen Holm har hun også skrevet boka Ninas Barn, som kom ut på Kagge forlag høsten 2015. Under arbeidet med filmen og boka ble ideen til det holdningsskapende og veldedige armbåndet Coexista unnfanget og utviklet, og 25. september 2015 ble smykkeprosjektet lansert på Nobels Fredssenter i Oslo. Overskuddet av salget går til bekjempelse av islamofobi, antisemittisme og ekstremisme. Nina har undervist i høyskolesektoren i en årrekke og innehatt en rekke styreverv i kunst- og kulturorganisasjoner.

 

Fadi Abou Hassan

Fadi Abou Hassan

Fadi Abou Hassan er en anerkjent og prisvinnende avistegner. Han kom fra Syria til Drøbak som fribytegner i 2013, og er kjent for sine mange tegninger som illustrerer og kommenterer hverdagslivet og politiske hendelser i Syria og Midtøsten. Tegningene hans setter søkelyset på menneskerettigheter, kvinners rettigheter og den politiske volden som finner sted i Syria, og han er svært kritisk til den politiske eliten i landet.

 

sverre_hetland

Sverre Hetland

Sverre Hetland er advokat hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund. Han har lang fartstid fra påtalemyndigheten og har som advokat blant annet engasjert seg sterkt i barnevernsaker, særlig som advokaten til “Glassjenta” fra Stavanger Aftenblad sin reportasje med samme navn. Historien omtales som Norges lengste avisreportasje og ga et unikt innblikk i en jentes hverdag i barnevernets omsorg.

 

nancy_herz

Nancy Herz

Nancy Herz er 20 år og jusstudent fra høsten av. Hun har engasjert seg i samfunnsdebatten siden 2012, da hun begynte å skrive leserinnlegg i lokalavisen Haugesunds Avis. Hennes engasjement begynte i veldig ung alder, og hun var 13 da hun skrev blogg om å ”redde verden”. I 2011 ble hun medlem i Amnesty International, og oppdaget for første gang at man gjennom frivillige organisasjoner kan gjøre en konstruktiv forskjell. De siste årene har hun engasjert seg både gjennom forskjellige organisasjoner, og som seg selv. Det er mye som engasjerer henne, og som gjør at hun vil gjøre en forskjell, men hjertesakene hennes er kampen for ytringsfrihet, kampen mot diskriminering av minoriteter og kvinner, samt viktigheten av at alle kjenner til sine menneskerettigheter. Den siste tiden har hun engasjert seg sterkt i kampen mot skamkultur og sosial kontroll, og det er viktig for henne at kvinner og menn uavhengig av bakgrunn, religion, hudfarge og seksuell legning tar eierskapet i sine egne liv.

 

toril_hjorthol

Toril Hjorthol

Toril Hjorthol har en mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi fra UiO. I tillegg har hun vært med Fredskorpset i El Salvador samt studert på Cuba tidligere. Siden da har hun bl.a. jobbet med forskning på enslige mindreårige flyktninger på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nå jobber hun med kartlegging av de berørte av Scandinavian Star-katastrofen. Interessen hennes for “generasjon prestasjon” og deres psykiske problemer, oppsto av at hun selv fikk en psykisk krise som nyutdannet. Mens hun gikk arbeidsledig, leste hun alt i samfunnsdebatten om unges problemer i dag. Hun syntes å merke en individualiserende tone framfor politisk, strukturell analyse, noe som kan gjøre vondt verre for den unge ved at de skylder på seg selv.

 

sandy_maroun

Sandy Maroun

Sandy Maroun jobber for Redd Barna i Libanon. Hun har fulgt den syriske flyktningkrisen tett, og arbeider med å dokumentere og formidle situasjonen til barn på flukt. Libanon har tatt imot over 1,2 millioner flyktninger fra det krigsherjede nabolandet, rundt halvparten av dem barn. Hundretusener av flyktningbarna går ikke på skole. Mange er utsatt for barnearbeid, vold og manglende omsorg. Sandy Maroun vil fortelle noen av disse barnas historier og gi oss en innsikt i hvordan barn opplever krig og konflikt.

 

 arifur

Arifur Rahman

Fribytegneren Arifur Rahman jobber frilans for norske aviser og studerer 3D og animasjon. Han har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for sine tegninger, og han utgir det prisvinnende magasinet tOOns MaG. En katt som het Muhammed var grunnen til at avistegner Arifur Rahman fra Bangladesh måtte tilbringe seks måneder i fengsel og senere forlate hjemlandet. I 2010 kom han til Drøbak som fribytegner.

 

Stalsberg-Linn

Linn Stalsberg

Linn Stalsberg  er forfatter, skribent og journalist. Hun er utdannet sosiolog fra London School of Economics (LSE) og har siden 2002 hatt fast kommentatorplass i avisen Klassekampen. Hun er også skribent i avisen Vårt Land. Stalsberg har tidligere jobbet i blant annet VG, Dagbladet, NRK, Klassekampen og Amnesty Norge. I 2013 debuterte hun med boka Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land, som handler om den norske kvinnekampen med et kritisk blikk til dagens løsninger.

 

Haugesund 241012 Vignettbilder Portrett av ansatte og vikarer i redaksjonen Haugesunds Avis Einar Tho Foto: Harald Nordbakken

Einar Tho

Einar Tho er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis. Der har han også vært journalist, vaktsjef og samfunnsredaktør. Han har jobbet i avisen i ti år. Tidligere har Tho vært ansatt i Stavanger Aftenblad og Porsgrunns Dagblad.